Velkommen hos psykologerne

Maria Bang &
Tina Haren

Vi holder fortsat åbent, og på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, 
afholder vi fortsat alle samtaler enten online eller pr. telefon.
I Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra den 18.4.2020 står der skrevet, 
at psykologer fortsat skal afholde telefon- og videokonsultationer
som den primære konsultationsform, under hensyntagen til reduktion af smitterisiko.

Metakognitiv terapi

Grundstenen i måden vi arbejder sammen på er, at du lærer, hvordan du styrer din opmærksomhed.

Inviterer du fx lidt for ofte dine tanker indenfor?

Og giver du ofte dine tanker for meget opmærksomhed?

I et terapiforløb får du hjælp til at styre, hvor meget eller lidt du vil give fokus til de tanker, som du har, så du kan være mere ude i verden og livet i stedet for i dit hoved. Vi vil sammen arbejde med, hvad du vælger at gøre med de tanker, som du oplever. Der er mellem hver session opgaver og ting, du skal arbejde med og træne indtil næste session.

Det er vigtigt, at du er indstillet på rent faktisk at arbejde med det, vi aftaler, mellem sessionerne

Angst

Angst kan vise sig på mange forskellige måder, men angst hænger altid sammen med, hvordan vi tænker. Bekymringer og spekulationer, der kører i ring er nogle af kendetegnene ved angst. Nogle udvikler angstanfald og bliver måske angste for angsten. Nogle bliver måske bange for at få et hjerteanfald eller frygter at blive sindsyg. Det kan føles meget ubehageligt. I et behandlingsforløb af angst kan du få hjælp til, hvordan du kan få kontrol over din angst. Vi arbejder med at forstå, hvorfor angsten opstår og arbejder med måden, du forholder dig til dine tanker på, så du kan få kontrol over angsten.

Stress

Det at føle sig stresset ind i mellem er naturligt. Vores system gør sig klar til de krav, opgaver og udfor- dringer, vi møder i vores hverdag. Bliver symptomerne ved og bliver de for ubehagelige og forstyrrende, hænger det ofte sammen med, at vores tanker er på overarbejde. Vi er i en situation eller i nogle om- stændigheder, som føles overvældende eller umulige at tackle, og vi tænker på ”problemet” hele tiden – måske i et forsøg på at finde løsninger. Overtænkningen og bekymringen gør dog symptomerne værre, og vi kan få svært ved at se klart og handle i den retning, der er bedst for os. I terapien arbejder vi med at tage pauser fra overtænkningen og koble af bekymringerne, så du kan opleve øget trivsel samt mere overblik, så du bedre kan tage handling i den retning, der er den rigtige for dig.

Depression

Selvom en depression kan føles uoverskuelig, så er der hjælp at hente. De symptomer, som følger med en depression kan blive mindre, og det er muligt at få det bedre igen. Nogle af kendetegnene ved depres – sion er uoplagthed, manglende glæde og lyst, lav energi og måske endda håbløshed. Triste og negative tanker om fortiden og dig selv kører oftest i ring. Mange tror, det er indholdet af de negative tanker, der gør, man får det skidt. Men det er ”bare” tanker og spekulationer. I terapien arbejder vi med at koble af tænkningen, der gør, du får det dårligt, så du får det bedre. Vi arbejder med at styrke din opmærksomhed, så du kan give tankerne og symptomerne mindre fokus og derved få det bedre.

Hjernerystelse
og følger af hjerneskade

Vi har en baggrund som neuropsykologer inden for hjerneskadeområdet. Mange mennesker, der har følger efter hjernerystelse eller decideret hjerneskade oplever, at følgerne er svære at leve med. Nogle symptomer er ”usynlige” og kan være endnu sværere at leve med, fordi omgivelserne har svært ved at sætte sig ind i, hvordan det er at leve med kognitive eller følelsesmæssige følger. I et forløb kan rådgivning omkring typiske symptomer og reaktioner hos den ramte og pårørende hjælpe og kobles til redskaber til at håndtere følgerne.

MARIA BANG
Cand.Psych. aut

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2009. Jeg startede min psykologkarriere på neurologisk afdeling på Glostrup Hospital. Her arbejdede jeg med personer med neurologiske lidelser og deres pårørende. I 2012 blev jeg autoriseret som psykolog. Fra 2014-2016 arbejdede jeg som psykolog ved demens- og hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Her arbejdede jeg med udredning og genetisk rådgivning.

Siden 2016 har jeg haft min egen praksis i Lyngby.

I 2018 er jeg blevet færdig med min 2-årige efteruddannelse i metakognitiv terapi ved Adrian Wells og dermed blevet certificeret i  metakognitiv terapi på level 1.

I 2020 bliver jeg færdig med overbygningen til den metakognitive terapi, og dermed certificeret i metakognitiv terapi på level 2, som er det højeste niveau af certificering, der kan opnås. Den metakognitive terapi anvender jeg til daglig i min praksis med god effekt til klienter med angst, stress og depression.

TINA HAREN
Cand.Psych. aut

Jeg er autoriseret psykolog med en toårig efteruddannelse i metakognitiv terapi, som er en evidensbaseret metode til behandling af bl.a. angst og depression.

Jeg har i en årrække arbejdet som neuropsykolog inden for neurorehabiliteringsområdet (hjerneskadeområdet), hvor jeg har arbejdet med patienter og pårørende. 

Jeg oplever i mit arbejde som psykolog, at mennesker rummer det, der skal til for at komme videre og få det bedre. Mit job er gennem et samarbejde funderet på accept og omsorg at stille skarpt på de ressourcer og strategier, du har, som kan hjælpe dig videre.

Uddannelser og kurser

 • Autoriseret psykolog (2018).
 • Toårig efteruddannelse i Metakognitiv Terapi hos MCT-instituttet ved Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl (2018).
 • 5 dages kursus i Metakognitiv Terapi (CEKTOS, 2016).
 • Advanced kursus i Motivational Interviewing og forskningen bag Motivational Interviewing ved professor i psykologi Theresa Moyers (SDU, 2016).
 • Gennemført trænerkursus i Den Motiverende Samtale og Medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) (Berlin, 2015).
 • MITI 4 feedback kursus (MIC Lab, Stockholm 2015).
 • ICMI, Amsterdam (2014).
 • MITI feedback kursus, Karolinska Instituttet (2014).
 • Superviseret af Gregers Rosdahl (2014).
 • Cand.Psych., Københavns Universitet (2008).
 • Bachelor Psych., Westminister London (2006).

ZINAIDA RIISFELDT
Cand.Psych. aut

Jeg er uddannet og autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og har siden 2018 arbejdet selvstændigt som psykolog.

Jeg har arbejdet metakognitivt allerede på studiet og i 2019 blev jeg certificeret metakognitiv terapeut på level 1, efter at have taget min 2-årige efteruddannelse hos Adrian Wells.

Jeg brænder for metakognitiv terapi og tilbyder både individuel terapi og gruppeforløb. Jeg har god erfaring med at hjælpe mine klienter ud af angst, stress og depression samt OCD, søvnbesvær, og lavt selvværd.

KONTAKT MARIA BANG

Telefon: 28 90 08 49
Email: psykolog@mariabang.dk

Psykolog Maria M. Bang
Hollandsvej 12, 2. sal
2800 Lyngby

KONTAKT TINA HAREN

Telefon: 20 97 73 29
Email: tina@haren.dk

Psykolog Tina Haren
Løngangsstræde 37B, 3. sal
1468 København K

Coronakrisen kan gøre os ensomme

Selvom Danmark forsigtigt er ved at åbne, er mange berørte af coronakrisen og har mere eller mindre isoleret sig.

Hvis man er vant til en travl hverdag, kan tiden i relativ isolation være en stor omvæltning. Især når det er uvist, hvor længe det varer.

Du kan læse hele artiklen og de gode råd til at håndtere ensomhed hos ‘Alt om Psykologi’ lige her: